Toelaten en accepteren wat er is

Zien we wat er is? Kunnen we dat ook toelaten? Dat is niet altijd gemakkelijk. Als je een vervelende ervaring hebt wil je die bijvoorbeeld in de toekomst vermijden. Onaangename gevoelens willen we niet! We hebben allerlei automatische mechanismen om op stress te reageren. Jezelf afleiden, vluchten in je werk, middelen zoals alcohol, nicotine, ontkennen van de situatie, boos worden enz. Het lijkt dan wel of de stress alleen maar groter wordt of zich op een andere manier manifesteert, bijvoorbeeld door kramp, hoofdpijn, spanning in de lichaam, pijn en vermoeidheid. Het gevoel van stress hangt af van de sterkte van de draaglast en van je draagkracht. En deze laatste wordt bepaald door die automatische reactiepatronen die werden gevormd door je karakter, de omstandigheden, wat je hebt geleerd in je leven en je conditie op dit moment. In de groep deze week kwamen we er een stel tegen: wachten op een uitslag in het ziekenhuis, pijn in je rug bij het mediteren, stress omdat je kinderen en kleinkinderen een beroep op je doen vanwege ziekte enz. Als je jezelf kunt toestaan hoe het op dat moment is en je niet mee laat slepen door het “niet te willen, te ontkennen, het te willen veranderen enz”, dan kun je er zo nu en dan met aandacht naar kijken, van een afstandje en ruimte maken om te bedenken wat je met de situatie wilt. Je keuzemogelijkheden worden daardoor groter, je hebt meer vrede met de situatie omdat je kiest hoe er mee om te gaan en je perspectief wordt breder in andere soortgelijke situaties. Je neemt dus meer de regie over je leven. Vaak kunnen we de omstandigheden (stressoren) niet beïnvloeden maar wél de manier waarop we ermee omgaan. Door toe te laten wat er is, en te kijken naar onze automatische reactiepatronen maakt dat we bewust kunnen kiezen hoe we met de stress omgaan. Zo kunnen we beter herstellen van de stress en beschermen we onze gezondheid.