Tel uit je winst! 5 vingers, vijf momenten in het NU

Aandacht voor het moment in 5 stapjes

Je hand heb je, net als je ademhaling, altijd bij je. Je kunt dus op elk moment jezelf terug in het hier en nu brengen en je gewaar worden wat er op dat moment is. Een prachtige en eenvoudige manier om je aandachts-spier te trainen en even stil te staan. Uit je hoofd “daar”, in het moment “nu”.

Van je hoofd naar je directe waarneming!

Kijk naar je hand en zie je vingers. Richt je aandacht nu op elk van je vingers apart. Bij elke vinger hoort een zintuig:

Duim – Zien. Wat zie je? Welke kleuren, vormen, licht en donker zie je , wat merk je op?
Wijsvinger –  Horen. Zet je oren open en kijk welke geluiden je opmerkt. Probeer ze niet te benoemen, alleen maar waar te nemen. Hard, zacht, veraf of dichtbij, kort, lang, herhalend. Wat merk je op?
Middelvinger – Ruiken. Zet je neus open en wordt je gewaar welke geuren er te ruiken zijn. Ook hier hoef je de geuren niet te benoemen, maar misschien merk je op dat het zoet is, zuur of anders.
Ringvinger – Proeven. Verplaats je aandacht naar je smaak en proef (ook als je niet aan het eten of drinken bent )
Pink – Voelen. Welke sensaties, gewaarwordingen en gevoelens merk je op? Voel je ook contact van je huid met je kleding, je stoel of in je schoenen. Voel je temperatuur om je heen of op je huid of in je lichaam? Wat merk je op in je lichaam?

Neem even het moment, een paar minuten voor jezelf en gebruik je hand als anker. hand

 

Mindfulness opfrissertje

Sicilie 2013 005

Eenvoudige meditatie om even op te frissen!
* Ga rechtop zitten in een comfortabele, waardige houding en leg je handen in je schoot of op je bovenbenen.
* Sluit je ogen en kijk naar beneden
* let op je ademhaling en volg volg de bewegingen daarvan in je lichaam
* let op hoe je adem zorgt voor beweging in je borst en buik en volg deze vanaf je neus waar de adem in- en uit stroomt
* Kies een deel van je lichaam uit die bij de adem betrokken is en focus je aandacht daarop. Je hoeft niets te veranderen; alleen te volgen en je aandacht te focussen.
* Op het moment dat je merkt dat je geest afdwaalt ( wat natuurlijk gebeurt) richt je je aandacht steeds weer op de adem.
* Doe dit 5 a 10 minuten en stel dan je aandacht open voor je gedachten, je gevoelens en ervaringen. Stel je voor dat je geest een open wijde hemel is en dat al deze registraties voorbij komen als drijvende wolken.
* Let op wat er het moment zelf gebeurt en blijf voelen hoe je lichaam meebeweegt met je adem. Merk veranderingen op van bijvoorbeeld geluiden, geuren, gedachten en gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen.
* Open na nog eens een paar minuten je ogen ( of kijk weer op)
* Beweeg wat van je ledematen en rek je even uit.
* Neem wat van je ervaringen mee naar de rest van de dag en je bezigheden.